Proff
Proff

ERA Revisorer AB

Org.nr556582-4066
AdressKardanv. 2 C, 432 32 Varberg

ERA Revisorer är en revisionsbyrå i Varberg som i cirka 20 år har hjälpt kunder i Halland med allt inom redovisning, revision och skatter. ERA Revisorer grundades år 2001 och vi har sedan dess utvecklats och vuxit med åren. Idag är vi tio medarbetare som arbetar med kundanpassade helhetslösningar åt små och medelstora företag framför allt lokalt i Varberg med omnejd. Viktigt för oss är att ha en bra och personlig kontakt där vi lär känna kundens verksamhet och erbjuder lösningar som är anpassade efter de specifika behoven och önskemålen. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg med att vi hittar rätt lösning för just ditt företag.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 390

13 077

12 088

11 742

11 876

Avskrivningar och nedskrivningar

−20

−48

−35

−42

−59

Summa rörelsekostnader

−9 259

−8 224

−7 888

−8 056

−8 222

Rörelseresultat efter avskrivningar

5 131

4 853

4 200

3 686

3 654

Utdelningar

4 000

0

3 250

3 000

4 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

3

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−1

−4

−3

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

5 131

4 851

4 197

3 685

3 652

Resultat före skatt

5 098

4 162

4 202

3 737

3 665

Skatt på årets resultat

−1 063

−896

−907

−827

−813

Årets resultat

4 035

3 266

3 295

2 910

2 852

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

62

129

219

68

110

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

62

129

219

68

110

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

498

745

841

564

407

Kassa och bank

5 026

3 994

5 716

6 722

6 613

Summa omsättningstillgångar

9 497

8 988

7 518

8 112

9 194

Summa tillgångar

9 559

9 117

7 737

8 181

9 304

Summa fritt eget kapital

4 221

3 436

3 420

3 125

4 214

Summa eget kapital

4 341

3 556

3 540

3 245

4 334

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

175

387

148

136

189

Summa kortfristiga skulder

2 656

3 033

2 239

2 662

2 644

Summa eget kapital och skulder

9 559

9 117

7 737

8 181

9 304

Ladda ner gratis årsredovisning

ERA Revisorer AB

Org.nr 556582-4066

Profile-7028484

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter