Proff
Proff

Flexbuss Sverige AB

Org.nr556360-2522
AdressPrästgårdsgränd 4, 382 33 Nybro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-04-01

2017-04-01

Slutdatum

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

2018-03-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 035

1 942

1 939

1 754

1 498

Löner övriga

132 337

120 169

103 291

93 696

66 537

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

353 667

315 646

295 243

269 571

184 348

Avskrivningar och nedskrivningar

−40 036

−34 841

−28 906

−21 337

−18 449

Summa rörelsekostnader

−337 402

−301 544

−276 389

−252 507

−173 938

Rörelseresultat efter avskrivningar

16 265

14 102

18 854

17 064

10 410

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

959

388

182

95

157

Räntekostnader och liknande resultatposter

−4 859

−5 058

−4 069

−3 227

−2 321

Resultat efter finansiella tillgångar

12 348

9 412

14 792

13 932

8 215

Resultat före skatt

223

−187

433

763

115

Skatt på årets resultat

−207

0

−402

−248

−95

Årets resultat

16

−187

31

515

20

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

207 860

245 280

186 151

165 719

134 140

Finansiella anläggningstillgångar

11 103

16 525

14 956

20 089

14 847

Summa anläggningstillgångar

218 963

261 804

201 107

185 807

148 988

Färdiga varor och handelsvaror

1 359

1 697

367

330

698

Kundfordringar

8 210

10 981

7 862

7 934

7 154

Kassa och bank

58 110

32 354

45 420

44 571

24 015

Summa omsättningstillgångar

117 742

85 602

76 269

77 914

52 734

Summa tillgångar

336 705

347 406

277 376

263 721

201 721

Summa fritt eget kapital

65

49

236

13 356

6 247

Summa eget kapital

665

649

836

13 956

6 847

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

156 052

184 790

138 506

130 175

113 183

Leverantörsskulder

15 200

11 927

7 169

14 406

7 340

Summa kortfristiga skulder

81 110

75 366

58 041

60 739

47 008

Summa eget kapital och skulder

336 705

347 406

277 376

263 721

201 721

Ladda ner gratis årsredovisning

Flexbuss Sverige AB

Org.nr 556360-2522

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter