Gårdstensbostäder AB

Org.nr 556536-0277
Följ företag:
Kastanjgården 3, 424 21 Angered

Koncerngemensam vision ”Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden” Koncernens vision som även gäller för dotterbolagen enligt koncernstyrelsens beslut. Gårdstens hållbarhetsidé: ”Gårdsten – en bra plats att leva och bo i och som är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den sunda, trygga och hållbara livsmiljön med väl fungerande välfärd. Här tror traktens barn och ungdom på framtiden.”

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Gårdstensbostäder AB

#