Proff
Proff

Gkn Sweden Holdings AB

Org.nr556855-8943

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−77

−67

−119

−105

−104

Rörelseresultat efter avskrivningar

−77

−67

−119

−105

−104

Utdelningar

0

0

0

0

1 273 600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

16 152

1 501 647

2 704

2 689

6 004

Räntekostnader och liknande resultatposter

−222 832

−206 759

−210 831

−232 801

−260 223

Resultat efter finansiella tillgångar

−206 757

1 294 821

−208 247

−230 217

−254 323

Resultat före skatt

−206 757

1 294 821

−208 247

549 783

−61

Skatt på årets resultat

49 242

−727

71 254

−117 667

−1

Årets resultat

−157 515

1 294 094

−136 993

432 116

−62

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

5 792 031

5 742 789

5 700 650

5 672 282

6 945 882

Summa anläggningstillgångar

5 792 031

5 742 789

5 700 650

5 672 282

6 945 882

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

1 759 128

2 187 304

1 012 464

1 215 246

726 720

Summa tillgångar

7 551 159

7 930 093

6 713 114

6 887 528

7 672 602

Summa fritt eget kapital

449 958

2 607 474

1 313 380

1 450 373

2 291 857

Summa eget kapital

450 008

2 607 524

1 313 430

1 450 423

2 291 907

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

7 067 959

5 309 275

5 309 276

5 309 276

5 309 276

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

33 192

13 294

90 408

127 829

71 419

Summa eget kapital och skulder

7 551 159

7 930 093

6 713 114

6 887 528

7 672 602

Ladda ner gratis årsredovisning

Gkn Sweden Holdings AB

Org.nr 556855-8943

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter