Global Redovisning i Stockholm AB

Org.nr 556610-0367

Vi sköter om hela eller vissa delar av din ekonomiavdelning!Vår affärsidé bygger på ett helhetstänkande. För oss är det självklart att våra kunder har behov av mer än en slags tjänst. De som anlitar oss kommer fortsättningsvis bara att behöva en kontaktyta vad gäller ärenden av ekonomisk, administrativ, skattemässig och juridisk karaktär.

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Global Redovisning i Stockholm AB

#