Proff
Proff

Granberg Fastigheter Skåne AB

Org.nr559082-9577
AdressKungsvägen 20, 298 31 Tollarp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2016-11-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

849

1 220

742

355

142

Avskrivningar och nedskrivningar

−21

−13

−6

−2

−3

Summa rörelsekostnader

−827

−1 214

−688

−233

−241

Rörelseresultat efter avskrivningar

22

6

54

122

−99

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−12

−6

−4

−3

−5

Resultat efter finansiella tillgångar

11

1

50

118

−104

Resultat före skatt

11

1

50

118

−104

Skatt på årets resultat

−3

−1

−11

−3

0

Årets resultat

8

0

39

115

−104

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

344

365

318

283

286

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

344

365

318

283

286

Färdiga varor och handelsvaror

0

9

0

0

0

Kundfordringar

23

174

53

13

0

Kassa och bank

2

0

4

4

0

Summa omsättningstillgångar

115

189

66

32

15

Summa tillgångar

459

554

384

315

301

Summa fritt eget kapital

58

50

50

11

−104

Summa eget kapital

108

100

100

61

−54

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

72

100

37

33

50

Summa kortfristiga skulder

351

454

284

254

355

Summa eget kapital och skulder

459

554

384

315

301

Ladda ner gratis årsredovisning

Granberg Fastigheter Skåne AB

Org.nr 559082-9577

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter