Proff
Proff

H Press AB

Org.nr556949-2316
AdressSpecksrum 6, 621 55 Visby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

979

803

1 037

1 063

782

Avskrivningar och nedskrivningar

−5

−1

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1 115

−939

−1 223

−1 065

−1 073

Rörelseresultat efter avskrivningar

−137

−136

−186

−2

−291

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−1

−6

−9

−11

Resultat efter finansiella tillgångar

−137

−137

−191

−11

−303

Resultat före skatt

−137

−137

−191

−11

−303

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−137

−137

−191

−11

−303

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

20

26

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

4

4

4

0

0

Summa anläggningstillgångar

24

30

4

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

36

116

74

196

2

Kassa och bank

3

40

31

6

91

Summa omsättningstillgångar

53

174

113

171

134

Summa tillgångar

77

204

117

171

134

Summa fritt eget kapital

−159

−122

−185

−24

−213

Summa eget kapital

−103

−66

−129

32

−157

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

24

0

0

0

0

Leverantörsskulder

71

12

53

10

108

Summa kortfristiga skulder

156

270

246

139

291

Summa eget kapital och skulder

77

204

117

171

134

Ladda ner gratis årsredovisning

H Press AB

Org.nr 556949-2316

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter