Proff

H Press AB

Org.nr556949-2316
AdressSpecksrum 6, 621 55 Visby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6969798031 0371 063
Avskrivningar och nedskrivningar−5−5−100
Summa rörelsekostnader−809−1 115−939−1 223−1 065
Rörelseresultat efter avskrivningar−113−137−136−186−2
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−20−1−6−9
Resultat efter finansnetto−115−137−137−191−11
Resultat före skatt−115−137−137−191−11
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−115−137−137−191−11

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar15202600
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar44440
Summa anläggningstillgångar19243040
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar13611674196
Kassa och bank105340316
Summa omsättningstillgångar13453174113171
Summa tillgångar15377204117171
Summa fritt eget kapital−274−159−122−185−24
Summa eget kapital−218−103−66−12932
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder024000
Leverantörsskulder3271125310
Summa kortfristiga skulder371156270246139
Summa eget kapital och skulder15377204117171
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

H Press AB

Org.nr 556949-2316

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter