Proff
Proff

Hamburgsund Marinfastigheter AB

Org.nr559009-0949
AdressIndustivägen, 457 31 Tanumshede

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

530

330

565

777

569

Avskrivningar och nedskrivningar

−178

−172

−173

−159

−150

Summa rörelsekostnader

−537

−522

−499

−687

−484

Rörelseresultat efter avskrivningar

−7

−192

66

90

85

Utdelningar

0

0

180

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−75

0

−191

−191

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−83

−193

−125

−102

85

Resultat före skatt

−83

−193

−126

352

60

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−83

−193

−126

352

60

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

8 326

7 986

8 099

8 056

7 946

Finansiella anläggningstillgångar

3 000

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

11 326

7 986

8 099

8 056

7 946

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

204

186

143

175

Kassa och bank

440

211

295

384

86

Summa omsättningstillgångar

455

469

496

537

279

Summa tillgångar

11 782

8 456

8 595

8 593

8 225

Summa fritt eget kapital

3

0

290

415

63

Summa eget kapital

53

50

340

465

113

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

11 569

8 196

8 100

7 692

7 677

Leverantörsskulder

0

0

92

68

131

Summa kortfristiga skulder

160

210

156

437

435

Summa eget kapital och skulder

11 782

8 456

8 595

8 593

8 225

Ladda ner gratis årsredovisning

Hamburgsund Marinfastigheter AB

Org.nr 559009-0949

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter