Proff
Proff

Hamnhotellet Kronan i Landskrona AB

Org.nr556590-8687
AdressLilla Strandgatan 11, 261 29 Landskrona
Del avHaris AB

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

-

0

0

Löner övriga

-

0

-

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 875

3 768

3 921

4 099

3 836

Avskrivningar och nedskrivningar

−18

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−4 325

−3 640

−3 460

−3 687

−3 476

Rörelseresultat efter avskrivningar

550

128

461

412

360

Utdelningar

600

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

1

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

549

128

461

413

361

Resultat före skatt

446

95

361

307

268

Skatt på årets resultat

−97

−22

−80

−70

−62

Årets resultat

349

73

281

237

206

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

73

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

500

500

500

500

500

Summa anläggningstillgångar

573

500

500

500

500

Färdiga varor och handelsvaror

16

42

38

18

18

Kundfordringar

67

124

94

108

144

Kassa och bank

1 276

727

812

902

626

Summa omsättningstillgångar

2 770

2 088

1 951

1 643

1 268

Summa tillgångar

3 343

2 588

2 451

2 143

1 768

Summa fritt eget kapital

2 150

1 801

1 728

1 447

1 209

Summa eget kapital

2 250

1 901

1 828

1 547

1 309

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

100

112

77

73

74

Summa kortfristiga skulder

534

232

201

274

242

Summa eget kapital och skulder

3 343

2 588

2 451

2 143

1 768

Ladda ner gratis årsredovisning

Hamnhotellet Kronan i Landskrona AB

Org.nr 556590-8687

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter