Proff

Hgm Revision AB

Org.nr556538-8823
AdressSödergatan 7 C, 311 74 Falkenberg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning16 12715 62417 64917 52916 073
Avskrivningar och nedskrivningar−166−203−238−210−175
Summa rörelsekostnader−9 809−9 932−10 849−10 675−10 138
Rörelseresultat efter avskrivningar6 3175 6916 8006 8565 935
Utdelningar5 4984 3445 1178 1222 856
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter142616139
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar6 3315 6936 8056 8726 074
Resultat före skatt6 3905 7936 8476 8217 623
Skatt på årets resultat−1 336−1 207−1 478−1 796−1 684
Årets resultat5 0544 5865 3695 0255 939

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar463456659939871
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar463456659939871
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar674565312559633
Kassa och bank4 6524 6906 1328 9026 374
Summa omsättningstillgångar8 1117 2658 34711 3598 745
Summa tillgångar8 5747 7219 00512 2989 616
Summa fritt eget kapital5 5504 8395 3708 1235 954
Summa eget kapital5 6894 9785 5098 2626 093
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder3886028722889
Summa kortfristiga skulder2 7842 5833 2363 7343 272
Summa eget kapital och skulder8 5747 7219 00512 2989 616
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hgm Revision AB

Org.nr 556538-8823

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter