Proff
Proff

Horndals Blommor & Trädgård Aktiebolag

Org.nr556281-7626
AdressLundins väg 18, 774 67 Horndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 282

3 126

3 084

2 846

2 950

Avskrivningar och nedskrivningar

−29

−28

−22

−14

−16

Summa rörelsekostnader

−3 182

−2 860

−2 755

−2 763

−2 933

Rörelseresultat efter avskrivningar

100

265

327

82

16

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

−1

−2

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

100

265

326

81

14

Resultat före skatt

100

398

244

61

21

Skatt på årets resultat

−27

−84

−53

−14

−7

Årets resultat

73

314

191

47

14

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

84

82

81

60

74

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

84

82

81

60

74

Färdiga varor och handelsvaror

188

173

147

115

142

Kundfordringar

78

99

92

108

111

Kassa och bank

564

451

363

89

140

Summa omsättningstillgångar

902

883

683

415

473

Summa tillgångar

986

965

764

475

547

Summa fritt eget kapital

702

618

304

113

66

Summa eget kapital

727

729

415

224

177

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

73

23

34

34

115

Summa kortfristiga skulder

259

236

217

201

339

Summa eget kapital och skulder

986

965

764

475

547

Ladda ner gratis årsredovisning

Horndals Blommor & Trädgård Aktiebolag

Org.nr 556281-7626

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter