Proff
Proff

Hotell Centric Aktiebolag

Org.nr556286-1715
AdressBåtsmansgatan 14, 603 75 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 946

3 903

5 157

5 042

5 304

Avskrivningar och nedskrivningar

−120

−123

−98

−44

−42

Summa rörelsekostnader

−5 231

−4 546

−5 450

−5 511

−5 628

Rörelseresultat efter avskrivningar

−285

−643

−293

−469

−324

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−2

−1

0

−4

Resultat efter finansiella tillgångar

−288

−645

−294

−467

−329

Resultat före skatt

2

−165

56

−94

−11

Skatt på årets resultat

0

0

−42

0

0

Årets resultat

2

−165

14

−94

−11

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

14

14

14

14

14

Materiella anläggningstillgångar

223

316

439

121

164

Finansiella anläggningstillgångar

993

849

705

576

450

Summa anläggningstillgångar

1 230

1 179

1 158

711

628

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

66

0

Kundfordringar

259

234

379

160

60

Kassa och bank

704

142

121

434

439

Summa omsättningstillgångar

2 720

1 223

1 257

1 466

1 116

Summa tillgångar

3 950

2 402

2 415

2 177

1 744

Summa fritt eget kapital

273

271

436

422

516

Summa eget kapital

393

391

556

542

636

Summa avsättningar

963

819

675

546

450

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1 792

505

498

323

301

Summa kortfristiga skulder

2 594

1 192

1 183

1 089

658

Summa eget kapital och skulder

3 950

2 402

2 415

2 177

1 744

Ladda ner gratis årsredovisning

Hotell Centric Aktiebolag

Org.nr 556286-1715

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter