Proff
Proff

Hotell City i Härnösand AB

Org.nr556783-4097
AdressTrädgårdsgatan 5, 871 31 Härnösand

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

747

850

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 524

2 051

2 582

2 889

2 721

Avskrivningar och nedskrivningar

−12

−29

−44

−21

−7

Summa rörelsekostnader

−2 529

−2 198

−2 268

−2 744

−2 790

Rörelseresultat efter avskrivningar

−5

−147

314

145

−69

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−1

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−4

−148

313

145

−68

Resultat före skatt

−4

−48

13

59

−68

Skatt på årets resultat

0

0

−4

0

0

Årets resultat

−4

−48

9

59

−68

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

8

20

149

194

18

Finansiella anläggningstillgångar

18

54

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

26

74

149

194

18

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

66

39

95

51

73

Kassa och bank

602

1 157

1 171

736

693

Summa omsättningstillgångar

794

1 325

1 329

988

976

Summa tillgångar

820

1 399

1 478

1 181

994

Summa fritt eget kapital

4

9

57

48

−11

Summa eget kapital

104

109

157

148

89

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

64

104

63

70

73

Summa kortfristiga skulder

716

1 290

1 321

1 033

905

Summa eget kapital och skulder

820

1 399

1 478

1 181

994

Ladda ner gratis årsredovisning

Hotell City i Härnösand AB

Org.nr 556783-4097

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter