Proff
Proff

Ipracraft AB

Org.nr556856-0212
AdressEddavägen 12, 182 63 Djursholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 215

1 630

1 769

2 027

2 141

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−992

−1 496

−1 644

−1 675

−2 200

Rörelseresultat efter avskrivningar

223

134

125

352

−59

Utdelningar

0

200

50

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

223

133

125

352

−60

Resultat före skatt

223

133

125

352

−60

Skatt på årets resultat

−49

−34

−33

−43

−56

Årets resultat

174

99

92

309

−116

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

123

104

292

257

81

Kassa och bank

304

764

637

426

538

Summa omsättningstillgångar

458

1 000

1 025

804

692

Summa tillgångar

458

1 000

1 025

804

692

Summa fritt eget kapital

361

447

398

307

−2

Summa eget kapital

411

497

448

357

48

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

2

7

8

0

34

Summa kortfristiga skulder

47

503

576

447

644

Summa eget kapital och skulder

458

1 000

1 025

804

692

Ladda ner gratis årsredovisning

Ipracraft AB

Org.nr 556856-0212

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter