Proff
Proff

Janax Snickeri Aktiebolag

Org.nr556115-3221
AdressCigarrvägen 14 -16, 123 57 Farsta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 908

7 914

9 531

8 664

9 485

Avskrivningar och nedskrivningar

−66

−101

−94

−150

−131

Summa rörelsekostnader

−7 565

−7 732

−8 881

−8 643

−8 515

Rörelseresultat efter avskrivningar

343

182

650

21

970

Utdelningar

188

0

200

0

200

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−3

−2

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

339

178

649

21

969

Resultat före skatt

339

178

482

21

969

Skatt på årets resultat

−72

−41

−107

−10

−217

Årets resultat

267

137

375

11

752

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

127

194

226

189

242

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

127

194

226

189

242

Färdiga varor och handelsvaror

212

216

213

203

206

Kundfordringar

972

1 048

1 405

675

1 287

Kassa och bank

950

622

735

1 586

748

Summa omsättningstillgångar

3 619

3 176

4 312

4 001

3 746

Summa tillgångar

3 746

3 370

4 538

4 190

3 988

Summa fritt eget kapital

1 478

1 212

1 075

700

890

Summa eget kapital

1 598

1 332

1 195

820

1 010

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

692

296

661

430

301

Summa kortfristiga skulder

1 980

1 871

3 176

3 370

2 978

Summa eget kapital och skulder

3 746

3 370

4 538

4 190

3 988

Ladda ner gratis årsredovisning

Janax Snickeri Aktiebolag

Org.nr 556115-3221

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter