Proff
Proff

Kalufsmakar''N Hårdesign AB

Org.nr556950-5950
AdressLantmätargränd 14, 553 20 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 764

1 412

1 656

2 093

2 271

Avskrivningar och nedskrivningar

−8

−8

−8

−8

−10

Summa rörelsekostnader

−1 808

−1 343

−1 736

−1 935

−1 969

Rörelseresultat efter avskrivningar

−44

69

−80

158

302

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−45

69

−81

158

301

Resultat före skatt

−45

68

−81

157

301

Skatt på årets resultat

0

−5

0

−36

−67

Årets resultat

−45

63

−81

121

234

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

7

15

23

31

39

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

7

15

23

31

39

Färdiga varor och handelsvaror

112

134

145

161

167

Kundfordringar

0

6

0

0

0

Kassa och bank

223

192

132

463

449

Summa omsättningstillgångar

504

513

432

691

620

Summa tillgångar

510

528

455

722

659

Summa fritt eget kapital

295

340

277

358

236

Summa eget kapital

345

390

327

408

286

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

41

54

19

8

0

Summa kortfristiga skulder

166

138

129

314

373

Summa eget kapital och skulder

510

528

455

722

659

Ladda ner gratis årsredovisning

Kalufsmakar''N Hårdesign AB

Org.nr 556950-5950

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter