Proff
Proff

Kanon-Kurt i Ludvika AB

Org.nr556250-7763
AdressSnöåvägen 20 B, 771 42 Ludvika

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

0

-

-

Löner övriga

-

-

0

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

30

50

116

134

1 511

Avskrivningar och nedskrivningar

−3

−3

−3

−3

−3

Summa rörelsekostnader

−25

−17

−14

−46

−65

Rörelseresultat efter avskrivningar

5

33

102

88

1 446

Utdelningar

0

500

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

386

35

280

225

233

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

391

68

382

313

1 679

Resultat före skatt

391

67

383

313

1 679

Skatt på årets resultat

−81

−14

−82

−69

−369

Årets resultat

310

53

301

244

1 310

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

31

34

36

39

42

Finansiella anläggningstillgångar

2 785

3 485

3 485

4 641

6 723

Summa anläggningstillgångar

2 816

3 519

3 522

4 680

6 765

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

65

Kassa och bank

6 534

6 186

6 700

5 455

3 829

Summa omsättningstillgångar

6 613

6 238

6 700

5 868

3 903

Summa tillgångar

9 430

9 757

10 222

10 548

10 668

Summa fritt eget kapital

1 744

1 934

1 880

1 580

1 336

Summa eget kapital

1 864

2 054

2 000

1 700

1 456

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

2

2

Summa kortfristiga skulder

7 566

7 703

8 221

8 848

9 211

Summa eget kapital och skulder

9 430

9 757

10 222

10 548

10 668

Ladda ner gratis årsredovisning

Kanon-Kurt i Ludvika AB

Org.nr 556250-7763

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter