Proff
Proff

Karlstads Stadshus Aktiebolag

Org.nr556153-1657
AdressTage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

438

545

470

417

221

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−7 471

−9 053

−10 885

−9 225

−8 608

Rörelseresultat efter avskrivningar

−7 471

−9 053

−10 885

−9 225

−8 608

Utdelningar

48 000

65 000

0

25 000

15 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

40 040

39 460

30 000

29 600

19 400

Räntekostnader och liknande resultatposter

−4 541

−2 489

−2 813

−2 737

−2 715

Resultat efter finansiella tillgångar

28 028

27 918

16 302

17 638

8 077

Resultat före skatt

206 816

34 456

23 483

34 138

14 999

Skatt på årets resultat

−33 495

−126

0

−1 953

0

Årets resultat

173 321

34 330

23 483

32 185

14 999

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

603 679

603 629

602 169

602 169

602 169

Summa anläggningstillgångar

603 679

603 629

602 169

602 169

602 169

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

289 061

141 567

109 320

125 498

102 956

Summa tillgångar

892 740

745 196

711 489

727 667

705 125

Summa fritt eget kapital

244 387

136 066

101 736

103 254

86 068

Summa eget kapital

334 387

226 066

191 736

193 254

176 068

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

460 000

460 000

460 000

475 000

475 000

Leverantörsskulder

45

12

14

40

506

Summa kortfristiga skulder

98 353

59 130

59 753

59 413

54 057

Summa eget kapital och skulder

892 740

745 196

711 489

727 667

705 125

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Stadshus Aktiebolag

Org.nr 556153-1657

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter