Proff
Proff

Kavat Holding AB

Org.nr556995-6294
AdressRadiogatan 2, 692 71 Kumla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−11

−14

−1

−9

−61

Rörelseresultat efter avskrivningar

−11

−14

−1

−9

−61

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

52

32

32

31

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

−195

−120

−120

−120

−159

Resultat efter finansiella tillgångar

−154

−102

−89

−98

−210

Resultat före skatt

0

−13

0

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

−13

0

0

0

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

10 011

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa anläggningstillgångar

10 011

10 000

10 000

10 000

10 000

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

11

133

293

1 696

Summa omsättningstillgångar

2 067

1 983

1 983

2 022

1 906

Summa tillgångar

12 078

11 983

11 983

12 022

11 906

Summa fritt eget kapital

5 662

5 662

5 675

5 675

5 675

Summa eget kapital

5 715

5 715

5 728

5 728

5 728

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

6 000

6 000

6 000

6 000

5 000

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

363

267

255

294

1 178

Summa eget kapital och skulder

12 078

11 983

11 983

12 022

11 906

Ladda ner gratis årsredovisning

Kavat Holding AB

Org.nr 556995-6294

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter