Proff
Proff

Kennet Lunds Åkeri Aktiebolag

Org.nr556536-9328
AdressPrästkragen 7, 267 38 Bjuv

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 494

1 605

1 144

1 070

1 126

Avskrivningar och nedskrivningar

−288

−264

0

−228

−228

Summa rörelsekostnader

−1 445

−1 303

−872

−1 126

−1 125

Rörelseresultat efter avskrivningar

49

302

272

−56

1

Utdelningar

30

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−42

−52

−3

−9

−15

Resultat efter finansiella tillgångar

7

250

269

−64

−13

Resultat före skatt

182

106

218

−64

22

Skatt på årets resultat

−39

−24

−35

0

−6

Årets resultat

143

82

183

−64

16

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 052

2 340

403

403

631

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

2 052

2 340

403

403

631

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

104

139

100

87

173

Kassa och bank

419

353

235

95

153

Summa omsättningstillgångar

532

506

364

279

353

Summa tillgångar

2 585

2 847

767

682

984

Summa fritt eget kapital

706

563

482

298

362

Summa eget kapital

826

683

602

418

482

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

1 651

1 838

22

22

197

Leverantörsskulder

23

49

21

10

7

Summa kortfristiga skulder

88

131

94

242

305

Summa eget kapital och skulder

2 585

2 847

767

682

984

Ladda ner gratis årsredovisning

Kennet Lunds Åkeri Aktiebolag

Org.nr 556536-9328

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter