Kerstin Holmgren AB

Org.nr 556621-5421
Följ företag:
Bastugatan 43, 11825 Stockholm

Utbildning: Socionom, Legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Är även MBCT-instruktör Mindfulnessbased cognitive therapy. Handleder personal inom skola, socialtjänst, behandlingsinstitutioner, hälso- och sjukvård, habiliteringen, polisen samt på Socialhögskolans grundläggande psykoterapiutbildning. Arbetar med teamutveckling och tar även uppdrag rörande konflikt i arbetsgrupp och /eller mellan kollegor. Har min grund i systemteoretiskt perspektiv samt förhåller mig eklektiskt till kunskap och metoder från utvecklingspsykologi, lösningsfokuserad metod/teori och kognitiv teori.

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Kerstin Holmgren AB

#