Proff
Proff

Kiviks Musteri AB

Org.nr556137-3076
AdressKarakåsvägen 45, 277 35 Kivik

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

250

250

146

0

-

Löner övriga

89 194

89 955

83 231

76 448

77 742

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

805 133

788 095

765 740

694 338

714 348

Avskrivningar och nedskrivningar

−18 045

−26 565

−17 987

−18 217

−17 013

Summa rörelsekostnader

−786 805

−761 326

−740 045

−683 500

−710 161

Rörelseresultat efter avskrivningar

18 328

26 769

25 696

10 838

4 188

Utdelningar

2 500

2 500

0

1 000

1 500

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 586

1 102

1 221

1 228

1 214

Räntekostnader och liknande resultatposter

−5 333

−5 487

−6 767

−6 798

−5 328

Resultat efter finansiella tillgångar

14 581

22 383

20 150

5 269

73

Resultat före skatt

11 501

19 533

4 963

−452

223

Skatt på årets resultat

−2 478

−3 494

−1 912

0

−201

Årets resultat

9 023

16 039

3 051

−452

22

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

13 114

14 851

17 093

18 271

20 251

Materiella anläggningstillgångar

145 459

128 570

144 379

137 193

130 913

Finansiella anläggningstillgångar

44 285

35 277

37 124

39 196

40 982

Summa anläggningstillgångar

202 858

178 699

198 596

194 660

192 145

Färdiga varor och handelsvaror

82 251

77 512

72 302

69 455

72 565

Kundfordringar

59 017

74 161

62 678

54 779

61 215

Kassa och bank

8 560

20 572

626

476

444

Summa omsättningstillgångar

154 016

176 732

141 097

133 057

143 212

Summa tillgångar

356 875

355 430

339 693

327 718

335 357

Summa fritt eget kapital

26 793

19 414

4 566

1 021

1 680

Summa eget kapital

43 386

36 863

23 323

20 272

22 224

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

85 903

80 377

102 134

122 130

123 347

Leverantörsskulder

71 799

80 333

59 905

58 592

66 708

Summa kortfristiga skulder

136 211

149 895

126 191

107 872

115 890

Summa eget kapital och skulder

356 875

355 430

339 693

327 718

335 357

Ladda ner gratis årsredovisning

Kiviks Musteri AB

Org.nr 556137-3076

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter