Proff
Proff

Kungsängen Produktion AB

Org.nr556553-8641
AdressVeddestabron 10, 177 45 Järfälla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

0

0

0

Löner övriga

84 044

74 010

65 889

54 687

50 617

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

421 656

391 501

364 376

300 491

254 938

Avskrivningar och nedskrivningar

−14 194

−9 693

−6 330

−4 939

−2 331

Summa rörelsekostnader

−439 917

−370 738

−334 913

−299 043

−262 502

Rörelseresultat efter avskrivningar

−18 261

20 763

29 463

1 448

−7 564

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

3

0

−721

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 612

−784

−1 724

−1 582

−905

Resultat efter finansiella tillgångar

−19 873

19 982

27 739

−855

−8 467

Resultat före skatt

−10 304

5 376

20 159

−855

−8 452

Skatt på årets resultat

0

−714

−4 892

−320

1 976

Årets resultat

−10 304

4 662

15 267

−1 175

−6 476

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

12 405

10 753

10 166

10 372

8 377

Materiella anläggningstillgångar

33 957

26 116

15 763

9 106

5 795

Finansiella anläggningstillgångar

712

622

413

5 305

6 540

Summa anläggningstillgångar

47 074

37 491

26 342

24 783

20 712

Färdiga varor och handelsvaror

56 262

46 332

36 633

36 177

33 018

Kundfordringar

0

4 365

797

1 129

1 690

Kassa och bank

2 729

41 054

16 703

12 246

2 144

Summa omsättningstillgångar

145 707

163 841

126 744

105 120

90 057

Summa tillgångar

192 781

201 332

153 086

129 903

110 769

Summa fritt eget kapital

27 283

38 508

28 968

18 001

19 176

Summa eget kapital

29 223

39 528

29 988

19 021

20 196

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1 300

1 300

0

0

Leverantörsskulder

59 975

51 993

35 377

36 573

27 077

Summa kortfristiga skulder

163 558

152 523

114 218

110 883

90 573

Summa eget kapital och skulder

192 781

201 332

153 086

129 903

110 769

Ladda ner gratis årsredovisning

Kungsängen Produktion AB

Org.nr 556553-8641

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter