Proff

Kungsängen Produktion AB

Org.nr556553-8641
AdressVeddestabron 10, 177 45 Järfälla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--000
Löner övriga84 04474 01065 88954 68750 617

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning421 656391 501364 376300 491254 938
Avskrivningar och nedskrivningar−14 194−9 693−6 330−4 939−2 331
Summa rörelsekostnader−439 917−370 738−334 913−299 043−262 502
Rörelseresultat efter avskrivningar−18 26120 76329 4631 448−7 564
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter030−7212
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 612−784−1 724−1 582−905
Resultat efter finansiella tillgångar−19 87319 98227 739−855−8 467
Resultat före skatt−10 3045 37620 159−855−8 452
Skatt på årets resultat0−714−4 892−3201 976
Årets resultat−10 3044 66215 267−1 175−6 476

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar12 40510 75310 16610 3728 377
Materiella anläggningstillgångar33 95726 11615 7639 1065 795
Finansiella anläggningstillgångar7126224135 3056 540
Summa anläggningstillgångar47 07437 49126 34224 78320 712
Färdiga varor och handelsvaror56 26246 33236 63336 17733 018
Kundfordringar04 3657971 1291 690
Kassa och bank2 72941 05416 70312 2462 144
Summa omsättningstillgångar145 707163 841126 744105 12090 057
Summa tillgångar192 781201 332153 086129 903110 769
Summa fritt eget kapital27 28338 50828 96818 00119 176
Summa eget kapital29 22339 52829 98819 02120 196
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder01 3001 30000
Leverantörsskulder59 97551 99335 37736 57327 077
Summa kortfristiga skulder163 558152 523114 218110 88390 573
Summa eget kapital och skulder192 781201 332153 086129 903110 769
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kungsängen Produktion AB

Org.nr 556553-8641

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter