Proff

Kylskåpspoesi Aktiebolag

Org.nr556608-3845
AdressOlaigatan 19, 703 61 Örebro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning77 829104 24475 77050 07240 166
Avskrivningar och nedskrivningar−675−655−365−135−138
Summa rörelsekostnader−20 386−20 811−19 155−10 364−8 788
Rörelseresultat efter avskrivningar6 85926 14615 43210 2217 964
Utdelningar400400400400400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3110111
Räntekostnader och liknande resultatposter−187−117−137−6−1
Resultat efter finansiella tillgångar6 67526 03915 29610 2165 964
Resultat före skatt6 63519 40812 2647 6675 591
Skatt på årets resultat−1 408−4 019−2 664−1 659−1 686
Årets resultat5 22715 3899 6006 0083 905

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar05111723
Materiella anläggningstillgångar12 57013 24013 1704 9342 301
Finansiella anläggningstillgångar0000100
Summa anläggningstillgångar12 57013 24513 1814 9512 424
Färdiga varor och handelsvaror21 10613 0555 4965 3003 885
Kundfordringar30 22142 34329 41316 78414 274
Kassa och bank9 4128 4505 5428 3105 656
Summa omsättningstillgångar63 71466 60642 69232 66025 064
Summa tillgångar76 28479 85155 87337 61127 489
Summa fritt eget kapital26 53328 10718 91812 1178 909
Summa eget kapital26 77328 34719 15812 3579 149
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder5 8746 1426 41000
Leverantörsskulder13 51912 2709 61411 4038 591
Summa kortfristiga skulder27 76629 53221 10619 08514 720
Summa eget kapital och skulder76 28479 85155 87337 61127 489
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kylskåpspoesi Aktiebolag

Org.nr 556608-3845

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter