Proff
Proff

Laholmsbuktens Va AB

Org.nr559227-1752
AdressKungsgatan 12, 302 45 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-11-18

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 318

1 233

1 188

Löner övriga

66 092

61 418

50 013

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

372 953

341 609

324 509

Avskrivningar och nedskrivningar

−3 679

−3 656

−39

Summa rörelsekostnader

−372 710

−341 269

−324 476

Rörelseresultat efter avskrivningar

243

340

33

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

84

24

18

Räntekostnader och liknande resultatposter

−88

−67

−10

Resultat efter finansiella tillgångar

239

297

41

Resultat före skatt

79

59

41

Skatt på årets resultat

−79

−59

−41

Årets resultat

0

0

0

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

9 202

10 923

217

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

9 202

10 923

217

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

Kundfordringar

8 802

5 205

10 331

Kassa och bank

14 952

22 769

33 835

Summa omsättningstillgångar

56 555

36 115

48 194

Summa tillgångar

65 757

47 038

48 411

Summa fritt eget kapital

0

0

0

Summa eget kapital

1 000

1 000

1 000

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

Leverantörsskulder

44 269

23 167

21 138

Summa kortfristiga skulder

64 358

45 800

47 411

Summa eget kapital och skulder

65 757

47 038

48 411

Ladda ner gratis årsredovisning

Laholmsbuktens Va AB

Org.nr 559227-1752

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter