Proff
Proff

Lekhuset i Norrköping Aktiebolag

Org.nr556199-9714
AdressPrästgatan 22, 602 32 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

84 433

78 417

82 012

72 585

72 812

Avskrivningar och nedskrivningar

−723

−1 073

−1 262

−1 144

−1 100

Summa rörelsekostnader

−83 921

−75 719

−79 981

−74 234

−74 882

Rörelseresultat efter avskrivningar

512

2 698

2 031

−1 649

−2 070

Utdelningar

13 000

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

13 381

283

98

562

875

Räntekostnader och liknande resultatposter

−138

−372

−201

−187

−201

Resultat efter finansiella tillgångar

13 756

2 610

1 929

−1 275

−1 395

Resultat före skatt

13 756

2 020

1 928

−1 275

312

Skatt på årets resultat

−100

−383

−45

0

−32

Årets resultat

13 656

1 637

1 883

−1 275

280

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

17

217

568

968

Materiella anläggningstillgångar

3 210

7 088

7 665

7 513

7 633

Finansiella anläggningstillgångar

3 622

9 013

9 074

8 786

13 698

Summa anläggningstillgångar

6 832

16 118

16 956

16 867

22 299

Färdiga varor och handelsvaror

23 062

21 029

18 373

16 304

20 598

Kundfordringar

17

132

156

2 547

101

Kassa och bank

1 523

1 081

2 334

1 179

3 484

Summa omsättningstillgångar

49 788

28 315

19 789

24 151

27 732

Summa tillgångar

56 620

44 433

36 745

41 017

50 031

Summa fritt eget kapital

29 342

15 876

14 239

12 355

18 630

Summa eget kapital

29 942

16 476

14 839

12 955

19 230

Summa avsättningar

0

1 008

720

432

144

Summa långfristiga skulder

1 051

5 600

7 404

12 398

13 061

Leverantörsskulder

8 187

7 551

7 995

9 450

12 279

Summa kortfristiga skulder

25 036

20 759

13 782

15 232

17 596

Summa eget kapital och skulder

56 620

44 433

36 745

41 017

50 031

Ladda ner gratis årsredovisning

Lekhuset i Norrköping Aktiebolag

Org.nr 556199-9714

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter