Proff
Proff

Möbelkillarna Aktiebolag

Org.nr556380-7923
AdressLommavägen 39, 232 35 Arlöv

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

22 843

15 553

13 132

17 056

16 296

Avskrivningar och nedskrivningar

−7

−16

−33

−57

−61

Summa rörelsekostnader

−20 497

−14 325

−12 566

−16 039

−15 561

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 345

1 228

566

1 017

736

Utdelningar

0

1 750

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

2

0

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

−92

−105

−83

−95

−79

Resultat efter finansiella tillgångar

2 253

1 123

485

922

659

Resultat före skatt

2 261

1 129

814

952

524

Skatt på årets resultat

−468

−243

−178

−212

−118

Årets resultat

1 793

886

636

740

406

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

478

485

604

53

73

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

478

485

604

53

73

Färdiga varor och handelsvaror

132

63

32

30

31

Kundfordringar

1 540

1 253

374

358

521

Kassa och bank

4 848

4 210

3 846

4 527

3 229

Summa omsättningstillgångar

6 789

5 881

4 317

4 989

3 914

Summa tillgångar

7 267

6 367

4 921

5 041

3 986

Summa fritt eget kapital

2 568

4 125

3 239

2 603

1 863

Summa eget kapital

2 688

4 245

3 359

2 723

1 983

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1 481

1 023

742

1 237

1 149

Summa kortfristiga skulder

4 571

2 107

1 541

1 969

1 625

Summa eget kapital och skulder

7 267

6 367

4 921

5 041

3 986

Ladda ner gratis årsredovisning

Möbelkillarna Aktiebolag

Org.nr 556380-7923

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter