Proff
Proff

Mabi Sverige AB

Org.nr556334-4901
AdressSandhamnsgatan 63 C 3 TR, 115 28 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 516

1 176

1 224

1 226

1 222

Löner övriga

20 953

20 297

20 212

18 295

20 988

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

291 013

271 614

320 968

280 476

255 279

Avskrivningar och nedskrivningar

−78 720

−56 646

−55 147

−61 614

−47 282

Summa rörelsekostnader

−260 780

−254 894

−298 287

−261 013

−232 695

Rörelseresultat efter avskrivningar

30 233

16 720

22 681

19 463

22 584

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

242

205

262

288

301

Räntekostnader och liknande resultatposter

−7 136

−6 394

−6 842

−6 093

−4 512

Resultat efter finansiella tillgångar

23 340

10 212

16 102

13 657

18 372

Resultat före skatt

70

142

102

177

162

Skatt på årets resultat

−65

−139

−91

−173

−160

Årets resultat

5

3

11

4

2

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

4 985

6 687

7 176

8 016

7 583

Materiella anläggningstillgångar

502 224

354 986

353 740

385 552

290 353

Finansiella anläggningstillgångar

60 298

60 548

46 897

80 528

30 367

Summa anläggningstillgångar

567 506

422 221

407 813

474 096

328 303

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

45 353

26 277

47 009

50 528

61 760

Kassa och bank

17 465

28 637

17 707

10 031

30 113

Summa omsättningstillgångar

140 477

135 111

139 148

131 172

140 007

Summa tillgångar

707 983

557 332

546 961

605 269

468 310

Summa fritt eget kapital

1 656

1 077

622

681

987

Summa eget kapital

2 676

2 671

2 668

2 657

2 653

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

106 828

73 046

74 812

28 191

127 399

Leverantörsskulder

13 572

4 912

7 296

25 076

31 443

Summa kortfristiga skulder

498 726

404 132

402 068

507 009

276 786

Summa eget kapital och skulder

707 983

557 332

546 961

605 269

468 310

Ladda ner gratis årsredovisning

Mabi Sverige AB

Org.nr 556334-4901

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter