Proff

MOOD AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr559214-8265

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-06
Startdatum

2022-01-01

2020-07-01

2019-08-14

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-06
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-06
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning17 97517 4111 978
Avskrivningar och nedskrivningar−1 358−3720
Summa rörelsekostnader−13 234−13 125−1 875
Rörelseresultat efter avskrivningar4 7424 286103
Utdelningar000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter6450
Räntekostnader och liknande resultatposter−268−1750
Resultat efter finansiella tillgångar4 4804 157103
Resultat före skatt4 2554 15778
Skatt på årets resultat−887−885−17
Årets resultat3 3683 27261

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-06
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7213610
Materiella anläggningstillgångar6 6336 7750
Finansiella anläggningstillgångar40002 358
Summa anläggningstillgångar7 7557 1362 358
Färdiga varor och handelsvaror1 1371 4050
Kundfordringar2 7091 386129
Kassa och bank3 1961 557509
Summa omsättningstillgångar9 2487 683971
Summa tillgångar17 00314 8193 329
Summa fritt eget kapital3 8662 09961
Summa eget kapital3 9162 149111
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder6 1106 2450
Leverantörsskulder1 0712 03818
Summa kortfristiga skulder6 5775 5423 192
Summa eget kapital och skulder17 00314 8193 329
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

MOOD AB

Org.nr 559214-8265

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter