Proff
Proff

Motion Display Scandinavia AB

Org.nr556682-8231
AdressVäderkvarnsgatan 17 C, 753 29 Uppsala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

957

894

1 035

1 003

1 002

Löner övriga

5 446

5 919

1 379

5 485

5 163

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

19 171

32 635

34 094

53 953

32 095

Avskrivningar och nedskrivningar

−2 837

−3 036

−2 955

−2 971

−2 848

Summa rörelsekostnader

−25 826

−34 022

−38 222

−45 332

−34 579

Rörelseresultat efter avskrivningar

−6 655

−1 387

−4 128

8 621

−2 484

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

18

Räntekostnader och liknande resultatposter

−207

−254

−252

−240

−245

Resultat efter finansiella tillgångar

−6 863

−1 640

−4 381

8 382

−2 712

Resultat före skatt

−6 863

−1 640

−4 381

8 382

−2 712

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−6 863

−1 640

−4 381

8 382

−2 712

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

7 320

8 049

9 051

7 864

7 798

Materiella anläggningstillgångar

458

639

833

961

573

Finansiella anläggningstillgångar

7

7

7

7

7

Summa anläggningstillgångar

7 785

8 696

9 891

8 833

8 378

Färdiga varor och handelsvaror

7 772

6 775

9 576

12 262

8 248

Kundfordringar

4 692

7 963

3 388

9 338

7 045

Kassa och bank

4 109

2 911

2 246

74

1 220

Summa omsättningstillgångar

18 158

18 842

18 037

25 153

17 320

Summa tillgångar

25 943

27 538

27 928

33 986

25 698

Summa fritt eget kapital

5 759

1 745

−973

10 120

3 250

Summa eget kapital

14 316

10 517

12 157

16 538

8 157

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1 500

1 500

1 950

1 500

Leverantörsskulder

2 233

6 252

5 179

5 900

5 705

Summa kortfristiga skulder

11 627

15 521

14 271

15 498

16 041

Summa eget kapital och skulder

25 943

27 538

27 928

33 986

25 698

Ladda ner gratis årsredovisning

Motion Display Scandinavia AB

Org.nr 556682-8231

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter