Proff
Proff

Mullbärsgården, Aktiebolag

Org.nr556961-7813
AdressHjortshögsvägen 379, 253 54 Mörarp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

-

0

Löner övriga

0

0

0

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

302

170

184

393

440

Avskrivningar och nedskrivningar

−14

−14

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−264

−174

−303

−352

−300

Rörelseresultat efter avskrivningar

38

−4

−119

41

140

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

−2

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

38

−4

−120

41

140

Resultat före skatt

38

−4

−110

30

140

Skatt på årets resultat

0

0

1

−4

0

Årets resultat

38

−4

−109

26

140

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

427

125

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

427

125

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

75

0

Kassa och bank

54

27

51

174

48

Summa omsättningstillgångar

157

67

71

248

345

Summa tillgångar

584

192

71

248

345

Summa fritt eget kapital

−77

−115

−111

−1

−27

Summa eget kapital

23

−65

−61

49

23

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

316

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

245

256

132

189

322

Summa eget kapital och skulder

584

192

71

248

345

Ladda ner gratis årsredovisning

Mullbärsgården, Aktiebolag

Org.nr 556961-7813

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter