Proff
Proff

Nobina Ab (Publ)

Org.nr556576-4569
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

2017-03-01

Slutdatum

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

2018-02-28

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

111 000

26 000

0

-

15 000

Löner övriga

31 000

2 000

38 000

31 000

8 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

51 000

69 000

54 000

44 000

46 000

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−282 000

−80 000

−87 000

−88 000

−59 000

Rörelseresultat efter avskrivningar

−231 000

−11 000

−33 000

−44 000

−13 000

Utdelningar

0

333 000

0

0

295 992

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

585 000

621 000

−97 000

370 000

103 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

−28 000

0

−15 000

0

−4 000

Resultat efter finansiella tillgångar

326 000

609 000

−152 000

311 000

86 000

Resultat före skatt

326 000

609 000

−152 000

311 000

86 000

Skatt på årets resultat

4 000

−14 000

89 000

−76 000

−25 000

Årets resultat

330 000

595 000

−63 000

235 000

61 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

5 176 000

4 834 000

4 695 000

5 147 000

3 678 000

Summa anläggningstillgångar

5 176 000

4 834 000

4 695 000

5 147 000

3 678 000

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

1 420 000

1 005 000

292 000

1 043 000

686 000

Summa omsättningstillgångar

2 193 000

2 075 000

756 000

1 727 000

1 139 000

Summa tillgångar

7 369 000

6 909 000

5 451 000

6 874 000

4 817 000

Summa fritt eget kapital

2 408 000

2 393 000

1 788 000

2 228 000

2 357 000

Summa eget kapital

2 727 000

2 712 000

2 107 000

2 547 000

2 676 000

Summa avsättningar

0

2 000

2 000

76 000

8 000

Summa långfristiga skulder

254 000

763 000

692 000

873 000

0

Leverantörsskulder

1 000

3 000

5 000

5 000

2 000

Summa kortfristiga skulder

4 388 000

3 432 000

2 650 000

3 378 000

2 133 000

Summa eget kapital och skulder

7 369 000

6 909 000

5 451 000

6 874 000

4 817 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Ab (Publ)

Org.nr 556576-4569

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter