Proff
Proff

Nobina Care AB

Org.nr559178-0902
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-11-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1

−31

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1

−31

0

0

0

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−4

−3

−4

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

−3

−35

−3

−4

−3

Resultat före skatt

−3

−4

0

−4

0

Skatt på årets resultat

−1

1

1

0

0

Årets resultat

−4

−3

1

−4

0

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

1

1

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

1

1

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

-

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

90

93

96

96

100

Summa tillgångar

90

94

97

96

100

Summa fritt eget kapital

−10

−6

−3

−4

0

Summa eget kapital

90

94

97

96

100

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

-

Summa kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

Summa eget kapital och skulder

90

94

97

96

100

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Care AB

Org.nr 559178-0902

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter