Proff
Proff

Nobina Sverige 3 AB

Org.nr556583-0527
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-022021-022020-022019-022018-02
Startdatum

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

2017-03-01

Slutdatum

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

2018-02-28

LÖNER

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 424

3 465

3 531

3 403

3 276

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 917

0

0

0

−34

Summa rörelsekostnader

−3 910

−3 192

−3 138

−3 295

−3 218

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1 486

273

393

108

58

Utdelningar

0

45 000

0

0

120 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

1

0

6

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−9

0

−91

−478

−280

Resultat efter finansiella tillgångar

−1 495

265

293

−364

−221

Resultat före skatt

0

8 251

−102

210 529

118 666

Skatt på årets resultat

2

43

0

0

0

Årets resultat

2

8 294

−102

210 529

118 666

BALANSRÄKNING

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

69

67

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

69

67

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

39 373

83 034

78 752

225 952

133 722

Summa tillgångar

39 442

83 101

78 752

225 952

133 722

Summa fritt eget kapital

39 220

82 560

75 973

225 661

133 394

Summa eget kapital

39 340

82 680

76 093

225 781

133 514

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

304

321

317

303

Summa kortfristiga skulder

102

421

2 659

171

208

Summa eget kapital och skulder

39 442

83 101

78 752

225 952

133 722

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Sverige 3 AB

Org.nr 556583-0527

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter