Proff
Fusion inledd 2023-11-09

Nobina Technology AB

Org.nr556210-1500
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--9271 3691 191
Löner övriga2903 5982 7703 4262 019

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 46711 77014 54217 25217 192
Avskrivningar och nedskrivningar00−2 104−1 301−727
Summa rörelsekostnader−3 159−9 636−13 849−17 308−17 173
Rörelseresultat efter avskrivningar3082 134693−5719
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3491309
Räntekostnader och liknande resultatposter−639−305−153−17−46
Resultat efter finansiella tillgångar181 830543−74−18
Resultat före skatt−333661−46−77−27
Skatt på årets resultat0−146000
Årets resultat−333515−46−77−27

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0008 1492 965
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar0008 1492 965
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar6 07217 67514 0071 3491 448
Summa tillgångar6 07217 67514 0079 4984 413
Summa fritt eget kapital3 0093 3422 8272 8732 950
Summa eget kapital3 3093 6423 1273 1733 250
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder702622 110987215
Summa kortfristiga skulder2 76314 03310 8816 3251 163
Summa eget kapital och skulder6 07217 67514 0079 4984 413
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Technology AB

Org.nr 556210-1500

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter