Proff
Proff

Nybro Resebyrå AB

Org.nr556229-1517
AdressEngshyttegatan 6, 382 30 Nybro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

-

-

-

Löner övriga

0

0

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2

153

641

832

963

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−10

−150

−634

−824

−960

Rörelseresultat efter avskrivningar

−8

3

7

8

3

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−8

3

8

8

4

Resultat före skatt

1

3

8

8

4

Skatt på årets resultat

0

−1

−2

−2

−1

Årets resultat

1

2

6

6

3

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

62

45

Kassa och bank

20

40

193

229

131

Summa omsättningstillgångar

709

757

961

1 038

925

Summa tillgångar

709

757

961

1 038

925

Summa fritt eget kapital

143

142

140

134

128

Summa eget kapital

254

253

251

245

239

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

15

9

12

Summa kortfristiga skulder

455

503

710

793

686

Summa eget kapital och skulder

709

757

961

1 038

925

Ladda ner gratis årsredovisning

Nybro Resebyrå AB

Org.nr 556229-1517

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter