Proff
Proff

Nyköpings Blås Tonwerkstan AB

Org.nr556621-7773
AdressMurklevägen 12, 611 63 Nyköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

135

149

130

142

131

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−120

−139

−87

−119

−153

Rörelseresultat efter avskrivningar

15

10

43

23

−22

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−7

−9

−11

−13

Resultat efter finansiella tillgångar

13

3

34

12

−36

Resultat före skatt

13

3

34

12

−36

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

13

3

34

12

−36

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

11

11

18

23

28

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

11

11

18

23

28

Färdiga varor och handelsvaror

147

205

254

292

256

Kundfordringar

39

21

7

1

11

Kassa och bank

25

38

26

5

39

Summa omsättningstillgångar

296

366

414

465

509

Summa tillgångar

307

377

432

488

537

Summa fritt eget kapital

−43

−56

−59

−92

−104

Summa eget kapital

158

145

142

109

97

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

140

219

256

325

367

Leverantörsskulder

0

0

0

29

48

Summa kortfristiga skulder

10

12

33

54

74

Summa eget kapital och skulder

307

377

432

488

537

Ladda ner gratis årsredovisning

Nyköpings Blås Tonwerkstan AB

Org.nr 556621-7773

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter