Proff
Proff

Pizzeria Milano i Arvika AB

Org.nr559063-8739
AdressFryksdalsvägen 8, 671 42 Arvika

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 545

2 800

3 083

3 101

3 073

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−2 416

−2 956

−2 986

−2 967

−3 069

Rörelseresultat efter avskrivningar

129

−156

97

134

4

Utdelningar

0

0

80

80

50

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−1

0

−2

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

126

−156

97

132

1

Resultat före skatt

126

−156

97

132

71

Skatt på årets resultat

0

0

−24

−33

−20

Årets resultat

126

−156

73

99

51

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

29

20

9

7

7

Kundfordringar

0

0

0

2

0

Kassa och bank

165

72

270

244

316

Summa omsättningstillgångar

251

148

300

275

333

Summa tillgångar

251

148

300

275

333

Summa fritt eget kapital

−15

−141

95

102

53

Summa eget kapital

35

−91

145

152

103

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

63

100

25

13

43

Leverantörsskulder

50

49

55

47

88

Summa kortfristiga skulder

153

139

130

110

187

Summa eget kapital och skulder

251

148

300

275

333

Ladda ner gratis årsredovisning

Pizzeria Milano i Arvika AB

Org.nr 559063-8739

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter