Proff
Proff

Profilrestauranger AB

Org.nr556465-9885
AdressParkvägen 18, 468 30 Vargön

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

4 175

3 721

6 840

8 017

7 568

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

13 187

7 316

15 994

16 833

17 544

Avskrivningar och nedskrivningar

−113

−193

−242

−313

−405

Summa rörelsekostnader

−13 947

−11 314

−19 729

−22 607

−22 450

Rörelseresultat efter avskrivningar

−760

−3 998

−3 735

−5 774

−4 906

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−6

−10

−11

−8

−10

Resultat efter finansiella tillgångar

−766

−4 008

−3 746

−5 782

−4 916

Resultat före skatt

−766

−4 008

−46

68

84

Skatt på årets resultat

0

0

0

−26

−41

Årets resultat

−766

−4 008

−46

42

43

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

124

237

430

673

976

Finansiella anläggningstillgångar

108

108

108

108

108

Summa anläggningstillgångar

232

345

538

781

1 084

Färdiga varor och handelsvaror

696

628

730

726

802

Kundfordringar

773

194

548

1 519

738

Kassa och bank

1 936

12

24

348

230

Summa omsättningstillgångar

8 536

7 339

11 772

66 168

58 289

Summa tillgångar

8 768

7 684

12 310

66 949

59 373

Summa fritt eget kapital

4 003

4 769

8 776

8 822

8 780

Summa eget kapital

5 103

5 869

9 876

9 922

9 880

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

311

38

0

0

Leverantörsskulder

2 482

556

857

753

1 245

Summa kortfristiga skulder

3 665

1 504

2 396

57 027

49 493

Summa eget kapital och skulder

8 768

7 684

12 310

66 949

59 373

Ladda ner gratis årsredovisning

Profilrestauranger AB

Org.nr 556465-9885

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter