Proff
Proff

Promes International Sweden AB

Org.nr556558-7846
AdressVerkmästaregatan 15, 703 57 Örebro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

-

-

-

Löner övriga

0

0

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

47

143

347

Avskrivningar och nedskrivningar

−4

−4

−4

−4

−40

Summa rörelsekostnader

−17

−19

−102

−253

−566

Rörelseresultat efter avskrivningar

−18

−20

−56

−110

−220

Utdelningar

0

0

170

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

680

1

705

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−17

−20

623

−110

484

Resultat före skatt

−17

−20

632

0

1 205

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

−115

Årets resultat

−17

−20

632

0

1 090

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

8

12

17

21

25

Finansiella anläggningstillgångar

347

347

348

982

981

Summa anläggningstillgångar

355

360

364

1 003

1 007

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

35

20

Kassa och bank

3 391

3 404

3 417

2 921

3 263

Summa omsättningstillgångar

3 391

3 404

3 419

2 959

3 420

Summa tillgångar

3 746

3 763

3 783

3 961

4 427

Summa fritt eget kapital

3 508

3 525

3 715

3 083

3 082

Summa eget kapital

3 628

3 645

3 835

3 203

3 202

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

725

1 025

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

118

118

52

25

80

Summa eget kapital och skulder

3 746

3 763

3 783

3 961

4 427

Ladda ner gratis årsredovisning

Promes International Sweden AB

Org.nr 556558-7846

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter