Proff
Proff

Remoove Demolering AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556541-6848
AdressTågarpsv. 79, 261 76 Asmundtorp

Remoove Demolering AB är ett komplett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning. Vi har många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet har vi tagit beslutet om att utveckla med detta dotterbolag till Håltagarna i Skåne AB. Då vi kommer att dela upp verksamheterna beroende på typ av projekt. Remoove Demolering är ett företag med en specialiserad maskinpark med inriktning på sanering, selektiv rivning, tungrivning, höjdrivning och krossning av alla sorters material.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

3 786

4 042

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

34 884

22 418

17 839

8 772

6 803

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 106

−986

−1 130

−1 229

−377

Summa rörelsekostnader

−27 751

−21 531

−15 751

−6 870

−5 006

Rörelseresultat efter avskrivningar

7 132

887

2 088

1 903

1 798

Utdelningar

900

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−2

−8

−3

−5

Resultat efter finansiella tillgångar

7 130

885

2 079

1 899

1 793

Resultat före skatt

5 430

885

1 828

1 542

1 152

Skatt på årets resultat

−1 140

−189

−398

−341

−255

Årets resultat

4 290

696

1 430

1 201

897

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 538

1 420

2 406

3 050

2 134

Finansiella anläggningstillgångar

25

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

1 563

1 420

2 406

3 050

2 134

Färdiga varor och handelsvaror

22

0

0

12

0

Kundfordringar

6 602

4 202

1 314

1 569

991

Kassa och bank

3 322

1 473

1 412

398

543

Summa omsättningstillgångar

22 580

8 894

4 971

2 376

2 187

Summa tillgångar

24 143

10 314

7 377

5 425

4 322

Summa fritt eget kapital

8 922

4 632

3 936

2 506

1 305

Summa eget kapital

9 022

4 732

4 036

2 606

1 405

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

2

41

0

21

22

Leverantörsskulder

2 897

508

440

-

54

Summa kortfristiga skulder

11 768

3 891

1 691

-

1 854

Summa eget kapital och skulder

24 143

10 314

7 377

5 425

4 322

Ladda ner gratis årsredovisning

Remoove Demolering AB

Org.nr 556541-6848

Profile-7016545

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter