Proff
Proff

Renoveringsgruppen i Östergötland AB

Org.nr556632-1948
AdressStrids Gata 13, 586 63 Linköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

10 513

9 467

8 732

6 361

6 458

Avskrivningar och nedskrivningar

−138

−82

−39

−36

−27

Summa rörelsekostnader

−7 776

−6 740

−6 413

−5 300

−5 108

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 737

2 727

2 319

1 061

1 350

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

9

0

0

12

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

0

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

2 725

2 736

2 284

1 060

1 362

Resultat före skatt

81

120

72

22

30

Skatt på årets resultat

−29

−26

−31

−7

−8

Årets resultat

52

94

41

15

22

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 936

2 754

101

109

145

Finansiella anläggningstillgångar

698

707

698

733

733

Summa anläggningstillgångar

3 634

3 462

800

843

879

Färdiga varor och handelsvaror

142

103

33

46

92

Kundfordringar

1 494

2 527

1 499

540

2 509

Kassa och bank

2 887

2 748

3 307

2 884

1 709

Summa omsättningstillgångar

4 527

5 447

5 143

3 500

4 331

Summa tillgångar

8 162

8 909

5 942

4 343

5 210

Summa fritt eget kapital

251

199

105

64

49

Summa eget kapital

371

319

225

184

169

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

637

626

500

198

225

Summa kortfristiga skulder

7 636

7 880

4 823

2 776

3 196

Summa eget kapital och skulder

8 162

8 909

5 942

4 343

5 210

Ladda ner gratis årsredovisning

Renoveringsgruppen i Östergötland AB

Org.nr 556632-1948

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter