Proff
Proff

Restaurang h & h AB

Org.nr559104-6619
AdressÅkervägen 1, 137 41 Västerhaninge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-03-14

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 804

4 697

4 096

4 228

1 291

Avskrivningar och nedskrivningar

−106

−31

−31

−31

−26

Summa rörelsekostnader

−3 991

−4 615

−4 211

−3 711

−1 105

Rörelseresultat efter avskrivningar

814

82

−114

516

187

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

814

82

−115

516

186

Resultat före skatt

610

61

13

387

139

Skatt på årets resultat

−126

−13

−4

−86

−31

Årets resultat

484

48

9

301

108

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

3

23

43

63

83

Materiella anläggningstillgångar

302

13

23

34

45

Finansiella anläggningstillgångar

46

46

46

46

46

Summa anläggningstillgångar

351

82

112

143

174

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

19

13

11

36

29

Kassa och bank

1 266

638

437

460

24

Summa omsättningstillgångar

1 335

758

691

754

256

Summa tillgångar

1 686

839

804

898

430

Summa fritt eget kapital

950

465

417

409

108

Summa eget kapital

1 000

515

467

459

158

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

78

105

51

3

Summa kortfristiga skulder

412

253

286

262

225

Summa eget kapital och skulder

1 686

839

804

898

430

Ladda ner gratis årsredovisning

Restaurang h & h AB

Org.nr 559104-6619

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter