Proff

Restaurang h & h AB

Org.nr559104-6619
AdressÅkervägen 1, 137 41 Västerhaninge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 1324 8044 6974 0964 228
Avskrivningar och nedskrivningar−169−106−31−31−31
Summa rörelsekostnader−4 241−3 991−4 615−4 211−3 711
Rörelseresultat efter avskrivningar89081482−114516
Finansiella intäkter60000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto89681482−115516
Resultat före skatt6706106113387
Skatt på årets resultat−140−126−13−4−86
Årets resultat530484489301

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar03234363
Materiella anläggningstillgångar581302132334
Finansiella anläggningstillgångar4646464646
Summa anläggningstillgångar62735182112143
Färdiga varor och handelsvaror270000
Kundfordringar2119131136
Kassa och bank1 8181 266638437460
Summa omsättningstillgångar1 9401 335758691754
Summa tillgångar2 5671 686839804898
Summa fritt eget kapital1 480950465417409
Summa eget kapital1 5301 000515467459
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder15507810551
Summa kortfristiga skulder537412253286262
Summa eget kapital och skulder2 5671 686839804898
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Restaurang h & h AB

Org.nr 559104-6619

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter