Proff
Proff

Restaurang Lyckohällan AB

Org.nr559163-3432
AdressVantingevägen 20, 269 72 Förslöv

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-06-25

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 967

4 060

4 016

697

Avskrivningar och nedskrivningar

−48

−47

−33

−7

Summa rörelsekostnader

−3 624

−4 011

−4 087

−1 123

Rörelseresultat efter avskrivningar

343

49

−71

−426

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−10

−15

−27

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

333

33

−97

−428

Resultat före skatt

243

33

−97

−23

Skatt på årets resultat

−35

0

0

0

Årets resultat

208

33

−97

−23

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

122

169

206

164

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

122

169

206

164

Färdiga varor och handelsvaror

58

78

67

24

Kundfordringar

92

48

45

114

Kassa och bank

558

115

19

4

Summa omsättningstillgångar

772

337

368

316

Summa tillgångar

894

506

574

480

Summa fritt eget kapital

218

10

−23

−23

Summa eget kapital

268

60

27

27

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

14

48

251

207

Leverantörsskulder

138

131

58

139

Summa kortfristiga skulder

522

398

296

246

Summa eget kapital och skulder

894

506

574

480

Ladda ner gratis årsredovisning

Restaurang Lyckohällan AB

Org.nr 559163-3432

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter