Proff
Proff

Ritz Konditori i Vaggeryd AB

Org.nr556608-1831
AdressStationsgatan 5, 567 30 Vaggeryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

2016-09-01

Slutdatum

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

2017-08-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

-

-

-

Löner övriga

0

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 757

3 978

4 135

3 994

3 861

Avskrivningar och nedskrivningar

−9

−7

−7

−7

−12

Summa rörelsekostnader

−3 462

−3 660

−4 112

−4 082

−3 638

Rörelseresultat efter avskrivningar

295

318

23

−88

223

Utdelningar

200

0

0

0

50

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

0

−4

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

294

318

18

−88

223

Resultat före skatt

221

249

18

−88

223

Skatt på årets resultat

−48

−44

0

0

−50

Årets resultat

173

205

18

−88

173

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

30

21

28

36

43

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

30

21

28

36

43

Färdiga varor och handelsvaror

77

78

73

166

152

Kundfordringar

81

81

86

61

66

Kassa och bank

452

288

71

61

363

Summa omsättningstillgångar

1 159

992

709

742

767

Summa tillgångar

1 189

1 014

738

778

810

Summa fritt eget kapital

440

267

62

44

182

Summa eget kapital

540

367

162

144

282

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

40

0

Leverantörsskulder

109

99

134

110

77

Summa kortfristiga skulder

507

578

576

593

528

Summa eget kapital och skulder

1 189

1 014

738

778

810

Ladda ner gratis årsredovisning

Ritz Konditori i Vaggeryd AB

Org.nr 556608-1831

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter