Proff
Proff

Rss AB

Org.nr556978-3870
AdressMuskötgatan 11, 254 66 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

2 992

4 350

5 364

4 767

Avskrivningar och nedskrivningar

0

−201

−173

−193

−160

Summa rörelsekostnader

0

−1 060

−2 191

−4 452

−4 233

Rörelseresultat efter avskrivningar

0

1 932

2 159

912

534

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

2

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−12

−22

−38

−8

Resultat efter finansiella tillgångar

0

1 921

2 137

875

527

Resultat före skatt

0

1 845

2 137

675

527

Skatt på årets resultat

−1

−403

−613

−180

−163

Årets resultat

−1

1 442

1 524

495

364

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

346

346

547

1 120

1 201

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

346

346

547

1 120

1 201

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

5 606

5 606

2 771

879

579

Kassa och bank

1 059

1 059

1 263

1 215

1 137

Summa omsättningstillgångar

7 105

7 105

4 045

2 060

1 819

Summa tillgångar

7 451

7 451

4 592

3 180

3 020

Summa fritt eget kapital

4 100

4 101

3 179

1 655

1 160

Summa eget kapital

4 150

4 151

3 229

1 705

1 210

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

273

273

364

718

695

Leverantörsskulder

2 446

2 446

859

300

30

Summa kortfristiga skulder

2 406

2 405

453

211

770

Summa eget kapital och skulder

7 451

7 451

4 592

3 180

3 020

Ladda ner gratis årsredovisning

Rss AB

Org.nr 556978-3870

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter