Proff
Proff

Sågens Pizzeria AB

Org.nr559102-4285
AdressSågenvägen 2, 136 71 Vendelsö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-02-28

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

-

-

-

-

-

Rörelseresultat efter avskrivningar

0

0

0

0

0

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

-

-

-

-

-

Resultat före skatt

0

0

0

0

0

Skatt på årets resultat

-

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

-

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

-

-

-

-

-

Materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Summa anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Färdiga varor och handelsvaror

-

-

-

-

-

Kundfordringar

-

-

-

-

-

Kassa och bank

-

-

-

-

-

Summa omsättningstillgångar

-

-

-

-

-

Summa tillgångar

-

-

-

-

-

Summa fritt eget kapital

0

0

0

0

0

Summa eget kapital

-

-

-

-

-

Summa avsättningar

-

-

-

-

-

Summa långfristiga skulder

-

-

-

-

-

Leverantörsskulder

-

-

-

-

-

Summa kortfristiga skulder

-

-

-

-

-

Summa eget kapital och skulder

-

-

-

-

-

Ladda ner gratis årsredovisning

Sågens Pizzeria AB

Org.nr 559102-4285

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter