Proff
Proff

Södertuna Slott Drift AB

Org.nr556616-7465
AdressSödertuna slott, 646 91 Gnesta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

37 798

20 084

34 427

39 396

40 660

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 072

−1 199

−1 558

−1 556

−1 435

Summa rörelsekostnader

−32 928

−19 504

−33 566

−37 936

−39 134

Rörelseresultat efter avskrivningar

4 870

580

861

1 460

1 526

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

2

2

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

−80

−6

−15

−14

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

4 791

574

849

1 447

1 525

Resultat före skatt

133

569

247

13

32

Skatt på årets resultat

−50

−125

−63

−10

−15

Årets resultat

83

444

184

3

17

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5 546

4 696

5 409

5 934

5 827

Finansiella anläggningstillgångar

17 094

105

1 025

1 025

1 025

Summa anläggningstillgångar

22 640

4 801

6 433

6 959

6 852

Färdiga varor och handelsvaror

699

293

371

530

595

Kundfordringar

1 912

183

178

788

1 289

Kassa och bank

923

356

110

258

172

Summa omsättningstillgångar

4 524

23 311

21 595

17 957

15 643

Summa tillgångar

27 164

28 113

28 028

24 916

22 495

Summa fritt eget kapital

3 174

3 091

2 648

2 463

2 461

Summa eget kapital

3 280

3 197

2 754

2 569

2 567

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

9 161

12 617

12 895

10 855

7 743

Leverantörsskulder

2 092

1 495

1 174

2 521

2 882

Summa kortfristiga skulder

12 938

10 172

10 259

9 972

10 550

Summa eget kapital och skulder

27 164

28 113

28 028

24 916

22 495

Ladda ner gratis årsredovisning

Södertuna Slott Drift AB

Org.nr 556616-7465

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter